Jump to content
Deliux

Serverio taisyklės

Recommended Posts

📌"Serverio" taisyklės:📌

🔼 POWERGAME yra griežtai draudžiamas!

🔼 METAGAME yra griežtai draudžiamas!

🔼 RK (Revenge Killing) yra griežtai draudžiamas!

🔼 DM (Death Matching) yra griežtai draudžiamas!

🔼 FearRP yra privalomas bet kokioje Role-play situacijoje! Tausokite savo bei kito žmogaus gyvybę taip, kaip elgtumėtės realybeje!

🔼 CHAT - Bet kokie keiksmai, įžeidinėjimai ar nepagarba kitam žaidėjui/administratoriui yra griežtai draudžiami!

🔼 BUG/EXPLOIT - Bet koks klaidų/exploit naudojimas nepranešant apie tai administracijai yra griežtai draudžiamas!

🔼 Serveryje privaloma turėti veikiantį mikrofoną!

🔼 Bet kokie IC veiksmai paremti OOC informacija yra griežtai draudžiami!

🔼 Role-play vengimas yra draudžiamas!

🔼 Draudžiama naudoti necenzūrinius nick'us! (Registracijos metu turite naudoti pilną veikėjo "vardą ir pavardę")

🔼 Bet koks atsijungimas role-play metu yra griežtai draudžiamas!

🔼 FearRP yra privalomas bet kokioje Role-play situacijoje! Nerealistiškų veiksmų naudojimas Role-play metu yra griežtai draudžiamas! Tausokite savo bei kito žmogaus gyvybę taip, kaip elgtumėtės realybeje!

🔼 Bet koks papildomų programų naudojimas yra griežtai draudžiamas!

🔼 Žaidejų grobimas/plėšimas leistinas tik oficialioms gaujoms. Žaidėjų grobimas/plėšimas be priežasties yra draudžiamas! Žaidėjų grobimas/plėšimas prie darboviečių ir parduotuvių yra griežtai draudžiamas!

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigūnų, medikų) grobimas/plėšimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigūnų, medikų) palikto transporto vagimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

🔼 Griežtai draudžiama vogti darbinį (darbo biržos) ir NPC transportą!

🔼 Bet koks karinis transportas (kariniai automobiliai, tankai, sraigtasparniai bei naikintuvai) yra griežtai draudžiamas!

🔼 Vykstant banko apiplėšimui, aplinkiniai asmenys gali būti surakinami policijos pareigūnų.

🔼 Vykstant banko apiplėšimui, dalyvaujantys asmenys privalo būti banko viduje arba prie išorinių banko durų. Asmenys, kurie pareigūnus šaudys iš nugaros (trukdys banko apiplėšimui) bus baudžiami!

🔼 Atsijungimas bėgant nuo policijos yra griežtai draudžiamas.

🔼 Valstybinį darbą dirbantys žmonės (pareigūnai, medikai) negali užsiiminėti nelegalia veikla! Aptikus, žmogus bus atleistas be jokių įspėjimų!

🔼 Racijos naudojimas privalo būti girdimas ir žaidime!

🔼 Bet kokie pardavimai už realius pinigus yra griežtai draudžiami!! Paskyros bus blokuojamos be jokio perspėjimo.

🔼 Serveryje kalbėti OOC informaciją balsu yra draudžiama (išimtys taikomos, kuomet yra nusižengiama taisyklėms ir į RP privalo įsikišti administracija)!

🔼 Draudžiama vykdyti neteisėtą veiklą/ nusikaltimus NC (no crime) zonose (prie ligoninės, policijos departamento, atsiradimo taške)!

🔼 Pamačius nusižengusį taisyklėms asmenį, būtina apie jį pranešti naudojant /report komandą, nurodant žaidėjo ID/steamID bei priežastį, nurodančią jo nusižengimą!

📌"Serverio Gaujų" taisyklės:📌

🔼 Gaujoje leidžiama turėti ne daugiau kaip 8 narius.

🔼 Gaujos nariai turi išskirtinę serverio funkciją : plėšimas.

🔼 Plėšimas/grobimas be priežasties yra griežtai draudžiamas!

🔼 Gaujos nariai gali reketuoti kitus žmones tik RolePlay tikslais. Pvz.: žmogus yra skolingas pinigų gaujai, žmogus pakenkė vienam iš gaujos narių ir tt.

🔼 Griežtai draudžiama nužudyti apvogtą asmenį!

🔼 Nelegali veikla gaujos nariams leidžiama tik už miesto ribų.

🔼 Nelegalia veikla gali užsiimti tik 8 gaujos nariai vienu metu. Kitaip tariant, nelegali veikla leidžiama tik grupelėmis, kurias sudaro ne daugiau kaip 8 nariai.

🔼 Gaujos nariams yra griežtai draudžiama plėšti Darbo Biržos darbuotojus! (Darbuotojai be darbinės aprangos ir transporto šios neliečiamybės neturi)

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigūnai, medikai) grobimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

🔼 Banko apiplėšimo metu, gaujos nariams draudžiama surišti, grobti, plėšti ar laikyti įkaitais policijos pareigūnus.

🔼 Gaujos nariai VISADA PRIVALO vilkėti grupuotės drabužius. “Off-Duty” grupuotės veikla yra griežtai draudžiama!

🔼 Grupuotės nariai gali reketuoti asmenis, kurie lankosi nelegalios veiklos vietose. Nelegalios vietos lokacijos priklauso Kartelio ir Families nariams.

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigūnų, medikų) palikto transporto vagimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

📌"Serverio Kartelio" taisyklės:📌

🔼 Grupuotėje leidžiama turėti ne daugiau kaip 8 narius.

🔼 Grupuotėje nariai turi išskirtinę serverio funkciją : plėšimas.

🔼 Plėšimas/grobimas be priežasties yra griežtai draudžiamas!

🔼 Grupuotės nariai gali reketuoti kitus žmones tik RolePlay tikslais. Pvz.: žmogus yra skolingas pinigų gaujai, žmogus pakenkė vienam iš grupuotės narių ir tt. 🔼 Griežtai draudžiama nužudyti apvogtą asmenį!

🔼 Nelegali veikla kartelio nariams leidžiama tik už miesto ribų.

🔼 Nelegalia veikla gali užsiimti tik 8 kartelio nariai vienu metu. Kitaip tariant, nelegali veikla leidžiama tik grupelėmis, kurias sudaro ne daugiau kaip 8 nariai.

🔼 Grupuotės nariams yra griežtai draudžiama plėšti Darbo Biržos darbuotojus! (Darbuotojai be darbinės aprangos ir transporto šios neliečiamybės neturi)

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigūnai, medikai) grobimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

🔼 Banko apiplėšimo metu, kartelio nariams draudžiama surišti, grobti, plėšti ar laikyti įkaitais policijos pareigūnus.

🔼 Kartelio nariai VISADA PRIVALO vilkėti grupuotės drabužius. “Off-Duty” grupuotės veikla yra griežtai draudžiama!

🔼 Grupuotės nariai gali reketuoti asmenis, kurie lankosi nelegalios veiklos vietose. Nelegalios vietos lokacijos priklauso Kartelio ir Families nariams.

🔼 Valstybinį darbą dirbančių žmonių (pareigųnų, medikų) palikto transporto vagimas privalo būti pagrįstas RolePlay tikslais!

📌"Banko plėšimo" taisyklės:📌

🔼 Banko plėšime gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 asmenys!

🔼 Vykstant banko apiplėšimui, dalyvaujantys asmenys privalo būti banko viduje arba prie išorinių banko durų. Asmenys, kurie pareigūnus šaudys iš nugaros (trukdys banko apiplėšimui) bus baudžiami!

🔼 Piktybinis COP BAIT (policininkų provokavimas) yra draudžiamas!

🔼 Vykstant banko apiplėšimui, pareigūnai turi teisę surakinti ar pasodinti į kalėjimą visus pašalinius asmenis, piktybiškai trukdančius jų darbui.

🔼 Banko apiplėšimo metu draudžiama surišti, grobti, plėšti ar laikyti įkaitais policijos pareigūnus.

📌"Valstybinį darbą dirbančių asmenų bei darbo biržos darbuotojų" taisyklės:📌

🔼 Dirbti galima pradėti tik persirengus į darbinius drabužius.

🔼 Dirbti galima tik naudojant darbinį transportą. Bet kokios kitos transporto priemonės yra griežtai draudžiamos!

🔼 Nelegali veikla nėra galima naudojant darbinį transportą, tai yra griežtai draudžiama!

🔼 Racijos naudojimas privalo būti girdimas ir žaidime!

🔼 Pareigūnams taranuoti kitas transporto priemones gaudymo metu yra draudžiama!

🔼 Pareigūnams draudžiama vogti ir pardavinėti civiliams PD arsenale esančius ginklus (nebent tam yra RolePlay priežastis ir yra gautas administracijos patvirtinimas)! 🔼 Pareigūnams draudžiama be priežasties naudoti jėgą pargriaunant, tazerį, ar kitus šaunamuosius ginklus!

🔼 Medikai, gavę iš to paties asmens daugiau kaip 5 iškvietimus per dieną – turi teisę asmens nebegaivinti.

🔼 Medikai, gavę iškvietimus į nelegalias lokacijas bei LS, turi teisę nereaguoti į iškvietimus.

🔼 Valstybinį darbą dirbantys žmonės (pareigūnai, medikai) negali užsiiminėti nelegalia veikla! Aptikus, žmogus bus atleistas be jokių įspėjimų!

📌"Bendrinės grupuočių" taisyklės:📌

🔼 Families ir Kartelio nariams yra griežtai draudžiama sudarinėti bet kokius Alijancinius ryšius! Grupuotės yra nuožmūs priešai, dėl kurių šaudynės ir liejamas kraujas turėtu būti kasdienybė.

🔼 Grupuočių nariai, negali dalintis nelegalių plotų lokacijų. Dėl jų, privaloma kovoti ir kiekvienos grupuotės tikslas yra valdyti kuo didesnį plotą teritorijos.

🔼 Tarp grupuočių yra draudžiami bet kokie sandoriai! Negali būti jokių bendrų pardavimų ar numatomų veiklų!

🔼 Grupuotės privalo vilkėti grupuotėms skirtus drabužius.

🔼 Grupuotės privalo naudoti jiems skirtą transportą!

🔼 Grupuotės nariai negali kreiptis pagalbos į bet kokius kitus asmenis apart savo grupės narių!

🔼 Bet kokia išpirka negali viršyti 10.000 EUR!

Už "Serverio" taisyklių pažeidimus Jūs galite būti:

Blokuojamas serveryje tam tikrą laiko tarpą arba be išlygos amžinai

Išmestas iš žaidimo

Nubaustas “Viešaisiais darbais”

Nubaustas paskyros ištrynimu Bausmės gali skirtis nuo pažeidimo rimtumo.

Pastebėjus taisyklių pažeidimus, nedelsiant praneškite administracijai naudojant /report komandą arba turint VIDEO medžiagą mūsų Discorde! Už jūsų pagalbą mes Jums atsidėkosime!
🚫 Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Administracija turi pilną teisę taisykles keisti, tad prašome sekti tai atidžiai! 🚫

  • Like 9
  • Thanks 2

Dalintis šį pranešimą


Link to post
Share on other sites
Guest
Ši tema yra užrakinta.

×
×
  • Create New...